Ara és el moment, sol·licita un ajut per a la rehabilitació del teu edifici.
Límit: fins que s'esgoti la subvenció de 36,8 M€.

No esperis, mou-te ja. Nosaltres et podrem ajudar.

  

El Consorci de l’Habitatge de Barcelona, ha fet pública una nova convocatòria per a la concessió d’ajuts a la Rehabilitació a la ciutat de Barcelona per al 2015.

La convocatòria s'ha prorrogat per al 2015, atès l'increment d'expedients presentats al 2014 i l'interès generat pels ciutadans i el sector de la rehabilitació.

Incorpora novetats importants per millorar i ampliar els programes d’ajuts, com la simplificació dels tràmits i la unificació i augment dels percentatges de les subvencions.

La convocatòria, que estarà oberta fins el 31 de desembre de 2015, està dotada amb un import global de 36,8 M€ (aportats per l’Ajuntament de Barcelona i la Generalitat de Catalunya; i gestionats pel Consorci de l’Habitatge de Barcelona). Aquesta campanya és una aposta més per a dinamitzar i millorar el parc d’edificis d’habitatges existents a Barcelona, alhora que millora i amplia els programes d’ajuts, i impulsa el sector de la rehabilitació.

Com a novetats cal destacar la simplificació dels tràmits administratius, la unificació i augment dels percentatges dels ajuts i la introducció de nous elements de renaturalització i nous usos dels espais (cobertes verdes i enjardinaments dels terrats). Es continua posant el focus en la millora de l’eficiència energètica com a programa prioritari en el global dels ajuts, en l’accessibilitat i en les patologies estructurals, arribant al 50% de subvenció en aquestes obres. Tot, amb l’objectiu d’invertir en la millora dels edificis d’habitatges de Barcelona per millorar la qualitat de vida dels ciutadans.

Les obres de rehabilitació que es poden acollir a aquesta convocatòria són totes aquelles que afectin a l’edifici. En aquests enllaços trobareu la informació complerta de la convocatòria, les especificacions tècniques i un fulletó informatiu.

El percentatge de la subvenció inclou el pressupost declarat a la llicència d’obres així com també els estudis i treballs tècnics i les taxes i tributs.

Qui i on es poden sol·licitar i tramitar els ajuts?

El president de la comunitat de propietaris, l’administrador o el propietari de l’edifici.

A les Oficines de l’Habitatge de Barcelona on es dóna assessorament i suport tècnic per tal de facilitar el procés. Només per a professionals, a l’Institut Municipal del Paisatge Urbà i la Qualitat de Vida.

Condicions que cal complir

 • Edificis anteriors a l’any 1981, destinats majoritàriament a habitatge.
 • L’acord de la comunitat de propietaris.
 • No iniciar les obres abans de recollir l’informe tècnic inicial que es lliura amb posterioritat a la formalització de la sol·licitud.
 • Aportar el comunicat d’inici d’obres o llicència d’obres; iniciar-les dins dels 3 mesos des de l’emissió de l’informe tècnic inicial.

Els programes i les subvencions

S’han establert uns programes prioritaris que poden arribar a tenir una subvenció de fins el 50% (màxim 60.000€) i són els següents:

 • Rehabilitació energètica: reducció del consum i millora de l’eficiència energètica dels edificis. Les obres que incorporin aquestes millores podran optar a una subvenció del 50%.
  • Façanes, cobertes, mitgeres i celoberts.
  • Terrats verds.
  • Instal·lació d’aigua calenta sanitària mitjançant energia solar.
  • Posada en marxa de plaques solars obsoletes.
  • Aigua directa sanitària.
  • Centralització d’instal·lacions i substitució de serveis de subministrament per altres més eficients.
 • Accessibilitat: instal·lació d’ascensors en edificis que no en tinguin i supressió de barreres arquitectòniques en escales i vestíbuls.
 • Patologies estructurals: obres per a la reparació de patologies estructurals en edificis. Sense límit a l’import de la subvenció.
 • Rehabilitació arquitectònica d’elements comuns. Les obres que no incorporin millores en l’eficiència energètica de l’edifici podran optar a una subvenció del 25% (màxim 60.000€): escales i vestíbuls, celoberts, instal·lacions generals comuns com ara les xarxes: sanitària (renovació dels baixants), d’aigua corrent, elèctrica, de gas; l’endreçament de: antenes, aparells d’aire condicionat, etc.

Informació dels ajuts i procés per al tràmit de les subvencions.

Jornada explicativa sobre els Ajuts a la rehabilitació.
Gremi de Constructors d’Obres. 17 setembre 2014

Hi ha ajudes a la rehabilitació per als edificis de l'Àrea Metropolitana de Barcelona?

Durant el 2014 el Consorci Metropolità de l'Habitatge ha ofert Ajuts per a la rehabilitació d'edificis d'ús residencial i habitatges de l'Àrea Metropolitana de Barcelona.

Per consultar l’actualitat 2015 d’aquests ajuts es pot visitar la web del cmh.cat.

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats