Els edificis en els quals vivim i treballem requereixen molta energia per escalfar-se a l'hivern i estar frescos a l'estiu. El seu aïllament tèrmic és fonamental per a l'eficiència energètica.

L'aïllament tèrmic dels edificis consisteix a aconseguir que els seus elements en contacte amb l'exterior augmentin la seva resistència a la calor i al fred, cosa que s'aconsegueix incorporant materials aïllants a murs exteriors, cobertes, sòls, envans o buits.


 

Font

Paraules clau

Serveis associats