La Comissió de Rehabilitació del Gremi de Constructors (RIME) dóna una nova empenta per impulsar la rehabilitació a les finques. S'està ultimant un conveni amb Caja Navarra, perquè les Comunitats de Propietaris que contractin empreses de la RIME i Consta puguin accedir a un crèdit amb condicions òptimes per diverses obres de rehabilitació, eliminació de barreres arquitectòniques, instal·lació i reforma d'ascensors i instal·lació d'energia solar, gas, televisió, etcètera.

L'import mínim del crèdit és de 3.000 euros i té, pels agremiats, un tipus d'interès aplicat, fina a 36 mesos, de tipus fixe 8,50% TIN. Els requisits per a accedir.hi són l'obertura d'un compte a Banca Cívica a nom de la comunitat, amb un acord de 3/5 parts en la junta de veïns, una intervenció en Federatari Públic amb una disposició mitjançant presentació de factures i que estigui subjecte a l'aprovació d'anàlisi de risc.

Aquest préstec evita la gestió individualitzada per veí, i per tant, l'endeutament individualitzat que molt sovint, és el fre per iniciar obres pendents a la Comunitat. D'altra banda, incrementa la possibilitat d'acords i l'avançament de les subvencions. Es tracta d'una mesura que pot ser especialment beneficiosa després d'haver entrat en vigor la ITE, la inspecció obligatòria, que donat l'estat del parc d'habitatges català, obligarà a molts edificis a iniciar obres de rehabilitació i manteniment.

La Comunitat que vulgui accedir a aquest crèdit, haurà de presentar un llibre d'actes (amb el nomenament de càrrecs i apoderats, l'acord adoptat en junta per acceptar el pressupost i per sol·licitar el finançament); l'estat de comptes de la comunitat, un pressupost de les obres acceptat, un document de sol·licitud i l'autorització signada.

Gremi de Constructors d'Obres - 08/04/2011


 

Paraules clau

Serveis associats