Els treballs de rehabilitació de les façanes de l'edifici de Sugranyes 84, al barri de Sants, ja han arribat a la seva fi. Ja està acabada la 1ª fase dels treballs, al carrer de Pavia, i també s'ha tancat la fase d'actuacions a la 2ª fase del carrer Sugranyes.

Les actuacions realitzades a ambdós façanes pels tècnics de TRAC han estat les següents: 

  • Reparació parcial d’elements de tancament d’obra i d’estructura. Picat d’elements deteriorats i aplicación de nou material de revestiment (Webercal basic) a parament prèvia aplicación d’imprimació Weber fx15, o aplicación de morter de reparació weber hormiplus i pasivant a armadura a elements estructurals.
  • Decapat del revestiment actual/existent. Eliminació de pintura existent mitançant l’aplicació de decapant Keim i aigua a pressió posterior.
  • Enderroc i reconstrucció de barana d’obra perimetral als àtics. Recrescut de barana fins a cota de normativa.
  • Aplicació d’antifissures i de morter acrílic a tot el parament. Aplicació de morter webertherm base i malla webertherm 160 per a formació de capa antifissures, i aplicación d’acabat amb morter acrilic Webertene stilo prèvia aplicación de capa reguladora CS de Weber.
  • Col·locació d’escopidors metàl·lics a barana d’obra perimetral d’àtics i a viga de coronació de l’edifici.
  • Raspatllat i pintura de perfils metàl·lics als àtics i de les baranes. Aplicació d’imprimació i esmalt.
  •  Raspatllat i pintura de persianes dels locals dels baixos. Aplicació d’imprimació i esmalt.
  • Junta de dilatació amb finques veïnes mitjançant repicat i reomplert amb material elàstic de màstic tipus SIKAFLEX.

 

 

 

 


 

Paraules clau

Serveis associats