TRAC està finalitzant la rehabilitació d'En Mònec 1, un edifici històric del districte de Ciutat Vella que segueix els estandards estètics característics d'aquest estil. A aquestes alçades de l'obra, els tècnics de TRAC ja han repicat tot l’estuc original i han reproduit el nou. També han acabat les veladures imitació de carreus de pedres i han canviat les fusteries per unes de noves. A més, han col·locat persianes alicantines per homogeneitzar la façana amb el cobert existent a la planta àtic.

En aquests moments estan acabant els baixos amb la reparació de la pedra existent i amb la reproducció de l’estuc de calç tenyit en massa.

 

Aspecte de l'edifici en el moment present de la rehabilitació

 

La finca abans de la intervenció de TRAC

 

Paraules clau

Serveis associats