resum

Els ampits de balcons renovats pertanyen al conjunt arquitectònic format pels edificis situats a Plaça Sanllehy 8, Plaça Sanllehy 10 i Mare de Déu de Montserrat 19-21 (amb façana també al carrer Vallseca), edificat l'any 1970.

La façana original del conjunt estava conformada per uns ampits massissos d'uns 65cm d'alçada, aplacats amb pedra artificial, i amb un passamà de perfil tubular metàl·lic, amb una geometria característica, ancorat per la part exterior i superior de l'ampit. La diferència d'alineació entre ampit i passamà ha generat, al llarg dels anys, la presència de jardineres que minimitzaven l'efecte de baixa alçada de l'ampit.

L'oxidació de les armadures internes de la pedra artificial, dels ancoratges del passamà i de les baranes de barrots, que reclamaven una renovació completa gairebé 20 anys després d'una actuació global de restauració, i l'escassa alçada dels ampits i baranes fan que la intervenció es plantegi no només com una restauració sinó com un projecte de nova façana i nous espais de balcons.

El procés de definició de la proposta ha implicat un procés de reflexió i treball amb els veïns i l’administrador de finques dels tres edificis, en un període de gairebé tres anys, des del procés d'aixecament de l'estat actual, la definició de diverses propostes i alternatives, fins la concreció de la solució definitiva en la que TRAC Rehabilitació d'Edificis també hi ha jugat un paper fonamental amb la introducció dels aplacats de GRC i el sistema de muntatge, juntament amb l'empresa Decomol.

 

Paraules clau

Serveis associats