resum

A les darreries del trienni constitucional 1820-1823 es va aprovar el primer Bando que va permetre delimitar les relacions sempre conflictives entre propietat privada/propietat pública que ja s’apuntaven a l’edicte d’obreria existent. En aquest nou marc legislatiu es va incloure la unificació compositiva però no estilística: l’escultura aplicada, la tipologia de barana, el perfil de les seccions de les impostes, el color aplicat, etc. Un any després de l’aprovació del Bando es va crear la Junta de Ornato, per tal d’ocupar-se’n d’aquestes qüestions.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats