resum

Les rehabilitacions necessàries per millorar la seguretat i la salubritat dels edificis són sempre una oportunitat per realitzar una intervenció energètica. Per exemple, en renovar una façana per millorar la seguretat estructural s’utilitza una bastida. Aprofitar per incorporar-hi aïllament tèrmic representarà un petit sobrecost respecte de la inversió total prevista inicialment. 
 
En l’informe de la certificació energètica d’edificis realitzat pel tècnic certificador, hi ha d’haver una proposta de mesures d’estalvi energètic específiques per cada edifici. Actualment i amb la voluntat de promoure la rehabilitació energètica del parc d’edificis existents, aquells amb una qualificació energètica A tenen una bonificació del 100% de la taxa del tràmit de certificació, i els de qualificació B una bonificació del 50%. 
 
La Inspecció Tècnica dels Edificis (ITE) és un sistema de control periòdic de l’estat dels edificis d’habitatges. En cas d’edificis de més de 45 anys, la comunitat de propietaris té l’obligació d’encarregar la inspecció als professionals acreditats. Posteriorment, els propietaris han d’aprovar un programa de rehabilitació acompanyat d’un fons de reserva que garanteixi la seva execució. 

 

 

Paraules clau

Serveis associats