resum

La calç no està valorada perquè amb un únic nom propi s’hi defineixen materials completament diferents. És per això, que si no es coneix cada calç amb el seu cognom, la seva amplitud de significats i aplicacions, desconcerta al més pintat.

La calç en pasta està deixant de ser un material només indicat per les restauracions o per la bioconstrucció. El seu ús s’està generalitzant i sistematitzant pels nous revestiments tant en interiors com en exteriors en l’arquitectura contemporània, aconseguint amb ella acabats de gran qualitat i disseny.

La calç en pasta és un material de construcció assequible, de gran durabilitat, baix manteniment i, sens dubte, el material més ecològic de construcció, prestació, que està en concordança amb les directrius europees. El seu ús és un primer pas per reduir la presència de CQV i CO2 a l’ambient, millorant alhora la salut de l’operari i també la de les persones que hi viuran.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Serveis associats