resum

A partir de l’1 de gener del 2013 aquest certificat haurà de ser lliurat pel venedor en cas de compravenda d’un habitatge si l’edifici està obligat a passar la inspecció tècnica. Tot i així, el comprador tindrà l’opció d’exonerar el venedor d’aquesta obligació. Es preveuen sancions de fins a 90.000 euros per l’incompliment d’aquesta obligació, segons la normativa d’habitatge. I els certificats tindran una vigència de deu anys. El Decret 187/2010, de 23 de novembre, sobre la inspecció tècnica dels edificis d’habitatges, desenvolupat posteriorment en l’Ordre 291/2011, de 27 d’octubre, suposa una nova obligació pels propietaris d’edificis plurifamiliars d’habitatges, que a partir d’ara han d’obtenir un certificat d’aptitud per als edificis d’una antiguitat superior als 45 anys. La Generalitat ha previst un calendari progressiu d’aplicació per als primers anys. De moment, els edificis anteriors a l’any 1930 han d’obtenir el certificat d’aptitud de l’edifici abans de finalitzar el 2012.

 

Calendari d’aplicació:

 

Antiguitat de l'edifici Termini màxim per passar la inspecció
Anteriors a 1930 Fins el 31 de desembre de 2012
Entre 1931 i 1950 Fins el 31 de desembre de 2013
Entre 1951 i 1960 Fins el 31 de desembre de 2014
Entre 1961 i 1970 Fins el 31 de desembre de 2015
A partir de 1971 Fins al 31 de desembre de l'any en què l'edifici assoleixi els 45 anys d'antiguitat

 

 

Paraules clau

Serveis associats