resum

Quadern Pràctic "Rehabilitació energètica d'edificis" de l'Institut Català de l'Energia (ICAEN), que ofereix informació general sobre possibles solucions tècniques per aconseguir rehabilitar els edificis existents en funció de la seva tipologia i de la zona climàtica de Catalunya on estigui ubicat.

 

Paraules clau

Serveis associats