resum

Reformar els 105.289 edificis a Catalunya en mal estat de conservació i eliminar les barreres arquitectòniques en aquells amb persones amb mobilitat reduïda són actuacions imprescindibles per la seguretat i la dignitat dels seus habitants.

Jordi Bosch, promotor de Patologies Estructurals i Col·lapses del Cos de Bombers, afirma que al contrari que altres països de la Unió Europea com Alemanya, Bèlgica o França, “aquí és massa habitual que només reformem l’edifici quan tenim el problema a sobre, donat que patim l’absència d’una sistematització que s’enfronti correctament al problema”. En paraules de Bosch, “els ajuntaments haurien de revisar la incorporació dels terminis màxims per a reformar i revisar els diferents elements de l’edifici”.

Altrament, una altra necessitat bàsica que no es garanteix és l’accessibilitat dels habitatges per aquelles persones amb problemes de mobilitat. Són els ancians el col·lectiu més perjudicat per la falta d’ascensors en 5.412.000 edificis en el global de l’Estat.

 

Paraules clau

Serveis associats