resum

L’equip de govern de l'Ajuntament de Barcelona, conjuntament amb el PSC, ha dissenyat una estratègia per a la rehabilitació urbana que recull les actuacions i accions a realitzar durant el mandat en el marc de tres àmbits: el social, el mediambiental i l’econòmic.

El pla d’acció s’ha treballat conjuntament amb l’associació Observatori de Barcelona per a la Rehabilitació Arquitectònica (OBRA), que aglutina diverses entitats encapçalades pel consistori–col·legis professionals i gremis del sector, de l’àmbit acadèmic i veïnal– i pretén impulsar i donar a conèixer la feina feta a la ciutat en el camp de la rehabilitació.

L’estratègia 2016-2019 de l'Ajuntament de Barcelona pretén millorar les condicions d’habitabilitat, augmentar el parc d’habitatges de lloguer assequible i promoure les energies renovables, l’ocupació i l’economia local.

En total, l’Ajuntament preveu invertir 236M€ durant el mandat en mesures de rehabilitació d’edificis i habitatges, eficiència energètica i rehabilitació integral de l’espai públic

L’Ajuntament acaba de llançar la convocatòria d’ajuts a la rehabilitació d’habitatges pel 2016, que preveu arribar a 80.000 pisos i inclou com a novetats barems socials i ajuts a obres interiors.

Les subvencions i ajudes per dur a terme projectes de rehabilitació de pisos estan pensades en la majoria dels casos per realitzar rehabilitacions d’edificis construïts abans de 1991, i en els quals el 70% estigui dedicat a residència habitual. En edificis on no es doni aquesta condició, només podran optar a ajudes els pisos que sí que estiguin destinats a residència habitual o els que figurin a la borsa de lloguer social de la ciutat.

Les subvencions s’atorgaran segons els següents criteris:

 

 

 

Paraules clau

Serveis associats