resum

El terme biomassa es refereix al conjunt de la matèria orgànica acumulada pels organismes vius d’origen vegetal o animal tot i que habitualment es refereix a plantes o materials derivats d’aquestes, el que anomenen biomassa ligno-cel·lulòsica.

Existeix una gran diversitat de productes que es poden considerar biomassa i que poden classificar-se de la següent manera segons el seu origen: forestal, agrícola, biocultius o cultius energètics, ramader, pesca i aqüicultura, procedent de la transformació industrial de la fusta, i biomassa residual.

L’energia que es pot obtenir de la biomassa prové de la llum solar, la qual, gràcies al procés de fotosíntesi és transformada per les plantes i acumulada en els seves cèl·lules en forma d’enllaços químics.

La biomassa pot ser utilitzada transformada en combustible líquid (biofuel), en biogàs desprès d’un procés de fermentació o com a combustible sòlid d’aprofitament directe per combustió. En aquest article, farem referència a aquest últim tipus de biomassa, utilitzada en instal·lacions de calderes per ACS i calefacció i sistemes de cogeneració.

 

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats