resum

La inspecció tècnica d’edificis ja porta amb nosaltres una mica més d’un any (va entrar en vigor el Decret 187/2010 a 23 de febrer de 2011) i des de l’Àrea Técnica creiem interessant fer algunes consideracions sobre els aspectes formals dels documents presentats i sobre les esmenes tècniques més habituals que el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat està indicant als nostres tècnics.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats