resum

L'objectiu del GTR (Grup de Treball sobre Rehabilitació) és definir una estratègia que permeti la transformació de l'actual sector de l'edificació d'Espanya. Un canvi a un Nou Sector de l'Edificació (NSE) dedicat a la renovació i a l'eficaç funcionament i manteniment d'habitatges habitables; i que garanteixi tant l’assequibilitat com l'eficiència de lessuperfícies comercials del país.

Aquesta transformació haurà d'ajudar a garantir el dret dels seus ciutadans a un habitatge digne i adequat, augmentant la productivitat i el confort en els següents àmbits: comercial, salut i educatiu. Al seu torn, els impactes econòmics, socials, i ambientals tindran com a efecte la generació d'ocupació local, la millora del balanç fiscal i la reducció de les emissions de gasos d'efecte hivernacle.

El GTR proposa una estratègia de ‘tres pilars’ amb una sòlida sincronització entre lleis, instruments financers adaptats i enfocaments organitzatius.

El marc legislatiu actual requereix una actualització enfocada per oferir una transformació òptima dels edificis espanyols i així aconseguir beneficis econòmics, socials i ambientals.

Serveis de finançament a mida, com un Fons per a l'Eficiència Energètica, ajudaran a definir nous models de negoci i donar forma a la dinàmica organitzativa del sector.

Els agents del sector han d'unir esforços respecte a un Full de Ruta a llarg termini pels edificis articulada a través d'una Agència per a la Renovació i així determinar el seu rol dins de la dinàmica de la transformació òptima dels edificis espanyols.

2014 serà un any de transició on el sector de rehabilitació dels edificis espanyols començarà a créixer.

 

Paraules clau

Serveis associats