resum

El punt de partida de la taula rodona va ser analitzar si la rehabilitació pot ser un factor clau que ajudi al sector a superar l’actual situació econòmica del sector i doni un impuls per recuperar l’activitat. Francesc Mañas, de l’empresa de rehabilitació d’edificis Trac, va diferenciar en tres grans activitats de la rehabilitació: la rehabilitació d’edificis en ús; la rehabilitació promotora, la que més dinamitza el sector però que va lligada als cicles econòmics; i la rehabilitació d’obra pública patrimonial. Mañas, es va centrar en la rehabilitació d’edificis en ús, un sector que al seu parer “està molt poc treballat”. “Tot i que aquest és un mercat que pot donar molt de si, és un mercat molt incipient i atomitzat al voltant de petites empreses. No tenim ni cultura ni model empresarial en aquest àmbit, i falta professionalitat”. Mañas també va afegir que en els darrers temps, la concentració d’esforços a nivell tècnic i humà ha estat en l’obra nova i, tot i que el sector de la rehabilitació era prou llaminer des del punt de vista econòmic, ara ens trobem amb l’herència d’aquesta situació.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats