resum

Aquest article destaca la importància que té realitzar inspeccions periòdiques dels edificis, per evitar situacions de risc i estalviar diners, ja que com és ben sabut, és més econòmic el manteniment preventiu que el manteniment correctiu. En aquest marc resulten molt útils les normes ITE o IEE que obliguen a realitzar inspeccions periòdiques dels edificis.

També resulta important realitzar campanyes d’informació i conscienciació a la ciutadania sobre la importància de fer inspeccions periòdiques i manteniment preventiu dels edificis. Aquestes campanyes es poden realitzar utilitzant tècniques de màrqueting directe a través de la televisió, la premsa escrita, la ràdio, tríptics, etc.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats