resum

Tots els edificis d’habitatges de més de 45 anys d’antiguitat, en els terminis previstos en el decret, hauran de passar una revisió, reparar les deficiències greus i obtenir el corresponent certificat d’aptitud que lliurarà l’agència de l’Habitatge de catalunya o l’entitat local que tingui la competència delegada.

S’han realitzat ja les primeres inspeccions en alguns edificis i des de l’agència catalana de l’Habitatge s’està efectuant un seguiment dels primers resultats. des de la comissió RiMe participarem activament en el seu desenvolupament i volem col·laborar per tal que s’assoleixi l’objectiu previst: millorar la seguretat dels edificis i la protecció dels seus usuaris per mitjà del manteniment correctiu (reparació o rehabilitació) i millorartambé el manteniment preventiu.

 

Paraules clau

Serveis associats