resum

Des de l’entrada en vigor de l’Ordenança reguladora dels Procediments d’Intervenció Municipal en les Obres (ORPIMO), l’1 d’octubre de 2011 s’ha generat entre el col·lectiu tècnic la necessitat d’aclarir com es classifica el patrimoni arquitectònic, històric i artístic de la ciutat de Barcelona.

Aquest article duu a terme una recopilació de les dades més importants que són d’aplicació a la ciutat de Barcelona.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats