resum

La Guia sobre Seguretat i Salut a les obres de rehabilitació i manteniment  pretén informar a la propietat de les seves responsabilitats i dels procediments a seguir en relació a la seguretat i salut en les intervencions en edificis d’habitatges existents. Així mateix proporciona recomanacions per a la bona gestió de la seguretat a l’obra.

Aquesta guia ha estat elaborades pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, juntament amb el Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona, el Col·legi d'Administradors de Finques de Barcelona-Lleida i la Comissió de Rehabilitació i Manteniment d'Edificis (RIME).

 

Paraules clau

Serveis associats