resum

Guia formativa i de divulgació dirigida als usuaris, propietaris d'habitatges, Comunitats de Veïns, Administradors de Finques, etc., en la qual s'explica en què consisteix la Rehabilitació Tèrmica amb aïllament, quan es pot fer i quan s’ha de fer, quins edificis són susceptibles d'una Rehabilitació, consells pràctics i com sol·licitar les ajudes disponibles. En l'últim capítol es recull un cas pràctic d'un exemple real.

Aquesta guia pretén abastar totes les possibilitats de rehabilitació tèrmica d'un edifici, assessorant a l'usuari i posant al seu abast propostes per incorporar solucions d'aïllament tèrmic idònies en cada cas.

Aïllar tèrmicament un habitatge consisteix a aconseguir que els seus elements en contacte amb l'exterior augmentin la seva resistència al pas de la calor, la qual cosa s'aconsegueix incorporant materials aïllants en murs, exteriors, cobertes, sòls, envans i buits.

 

Paraules clau

Serveis associats