resum

El Consell de Col·legis d'Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d'Edificació de Catalunya juntament amb el Col·legi d'Enginyers Industrials de Catalunya, el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, el Consell de Col·legis d'Enginyers Tècnics Industrials de Catalunya i, amb el suport de l'Institut Català d'Energia, han elaborat una guia informativa de com obtenir el certificat d'eficiència energètica dels edificis existents.

Amb aquesta breu guia d’orientacions per obtenir el certificat d’eficiència energètica dels edificis existents, els col·lectius professionals habilitats per a la seva realització volen ajudar al ciutadà a fer més entenedor el certificat d’eficiència energètica i els aspectes bàsics que se’n deriven, així com conscienciar-lo sobre l’estalvi energètic amb aquelles millores que com a recomanacions s’inclouen en la certificació energètica i que acaben incidint en un augment de confort en el viure i en el treballar.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats