resum

L'Institut Nacional de Seguretat i Higiene en el Treball, en col·laboració amb la Fundació Laboral de la Construcció, ha editat aquest mes de juliol una guia sobre seguretat i gestió de les obres menors sense projecte. La guia descriu els aspectes essencials i les obligacions que ha de complir cada agent implicat per a una adequada gestió en cadascuna de les etapes d'una obra menor.

 

Paraules clau

Serveis associats