resum

La CFRP és una bona solució per resoldre problemes de reforç estructural que, amb un bon disseny i aplicació, esdevé rendible.

Normalment i per simplificar es fan servir les sigles de les paraules angleses corresponents a Fiber Reinforced Polymer. D’aquestes fibres n’hi ha de tres tipus, de vidre (Glass), d’aramida (Aramide) o de carboni (Carbon). Segons el tipus de què es tracti, s’hi afegeix la lletra corresponent al davant de frp. En el nostre cas, ens centrarem en els reforços fets amb cfrp.

La gfrp normalment es presenta en teixits i malles, i la afrp en plaques i teixits: és la que es fa servir per exemple per les armilles antiimpacte o antibala.

El primer que salta a la vista és la facilitat d’execució d’aquesta mena de reforços que normalment no requereixen res més que la preparació adequada del suport (net, raspallat, llis, ben pla, ben sec), la descàrrega al màxim de l’element estructural i la seva superfície tributària per tal que la deformació en el moment de fer el reforç sigui la mínima possible, cosa que després ajudarà l’entrada en càrrega de la fibra optimitzant-ne la seva eficàcia. Per això, abans de procedir a fer el reforç, cal tendir a què l’estructura només se suporti ella mateixa i el mínim de càrregues mortes possibles.

Per les operacions necessàries, normalment amb molt pocs elements auxiliars n’hi ha prou: bastides o plataformes elevadores, etc. Sobretot al cas de l’edificació. Pel que fa a l’obra civil tipus ponts i preses, de vegades aquests elements auxiliars poden requerir una complexitat notable.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats