resum

Proposta d’estudi d’una escala tipus que es podria trobar a qualsevol edifici d’habitatges de principis del s. XX, anàlisi de com treballa la fàbrica ceràmica a tracció, quina és la seguretat estructural, quines són les patologies de les escales amb volta a la catalana i quin és el protocol d’actuació enfront aquestes patologies.

Aquest article posa de manifest l’excel·lència funcional (i estètica) de les voltes a la catalana per a resoldre les escales dels edificis, pel seu bon comportament estructural tant pel que fa als límits de ruptura com de servei.

Així mateix, respecte a l'ITE i a altres inspeccions tècniques, aquest article ens alerta de la necessitat de dur a terme un estudi acurat de les patologies detectades, per evitar alarmes innecessàries.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats