resum

L'estalvi d’energia, la salubritat i el manteniment dels edificis han estat els aspectes tractats en els tres darrers dies de la Setmana de la Rehabilitació 2018 amb un important èxit de participació, que indica l’interès que tots aquests aspectes desperten en el sector, marcats, en part, per l’inici dels tràmits d’audiència i informació pública que ha endegat el Ministeri de Fomento per modificar el document bàsic d’estalvi d’energia DB HE i el document bàsic de salubritat DB HS.

Des d’un punt de vista energètic, l’envolupant dels edificis haurà de considerar-se una infraestructura bàsica d’un país perquè d’ella en depèn la demanda energètica d’un sector que és un gran malbaratador d’energia. Aquesta reflexió l’hauríem de fer si ens plantegem reduir el consum energètic i l’impacte ambiental en emissions de CO2, essent una més de les reflexions que s'han debatut en les sessions que han versat sobre l'estalvi energètic.

 

 
(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).

 

Paraules clau

Serveis associats