resum

Segons un anàlisi del grup Euroconstruct sobre la situació i les previsions del sector de la construcció a Europa, el segment de l'edificació residencial es recupera, però encara es troba lluny de la seva zona de confort. 

En la previsió per al 2017 el contrast entre promoció pública i privada es manté. Per a l’horitzó 2018-2019 s’espera un progressiu reequilibri: l’edificació es desaccelerarà, però l’enginyeria civil si més no contindrà la seva caiguda, suficientment com perquè el creixement passi del 3,4% el 2018 al 3,6% el 2019.

No hi ha unanimitat sobre en quin punt tocarà sostre la recuperació, perquè la demanda podria estar distorsionada per una presència important de compradors-inversors en detriment del tradicional comprador finalista.

 

 
(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 
 

Paraules clau

Serveis associats