resum

El passat 7 de maig del 2015 es va publicar en el DOGC el Decret 67/2015, de 5 de maig, per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d’habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l’edifici. Aquest nou decret regula en un sol document legislatiu les inspeccions tècniques de l’edifici i el llibre de l’edifici, derogant el Decret 187/2010 d’inspecció tècnica d’edificis i el Decret 206/1992 del llibre de l’edifici.

Amb l’aprovació d’aquest decret l’administració catalana pretén donar un nou impuls a les inspeccions tècniques així com a la rehabilitació i el manteniment dels edificis, degut a que el grau de compliment dels decrets actuals és baix. Segons informacions de la pròpia Agència de l’Habitatge de Catalunya en el mes de desembre del 2014 s’havien sol·licitat 7.168 certificats d’aptitud dels aproximadament 103.000 edificis que estaven obligats a realitzar la inspecció tècnica de l’edifici.

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

Paraules clau

Serveis associats