resum

La producció de la Casa Escofet, fundada l’any 1886 per Jaume Escofet i Milà, s’exposa per mitjà dels catàlegs de mosaic hidràulic realitzat durant aquests anys. Els terres són una metàfora de les catifes per als interiors dels habitatges de l’Eixample barceloní i de molts altres indrets del nostre país.
 
El procés de fabricació del mosaic hidràulic era molt complex i requeria un ofici de virtuós per assolir l’excel·lència del material. Jaume Escofet fou un gran coneixedor de l’ofici i va posar a punt la necessària infraestructura industrial. Si calia una capacitat industrial amb el primor de l’ofici, també calia transcendir el material del mosaic, el morter, mitjançant la simbiosi amb les arts.
 
Fou l’època d’esplendor del Modernisme quan s’inicià l’empresa Escofet, des de bon començament en Jaume Escofet i, a partir de 1905, el seu fill Emili Farré i Escofet que el va rellevar al capdavant de l’empresa, van entendre que era fonamental vincular la qualitat del material amb l’aportació dels millors dibuixants, pintors i arquitectes. La feliç simbiosi entre art i ofici, entre arquitectura i indústria donà lloc a un material que excel·lia la tècnica i esdevenia el mirall de l’evolució de les arts.
 

Paraules clau

Serveis associats