resum

El passat 28 de març de 2017 va ser publicada al DOGC 7338 una nova convocatòria d’ajuts per a la rehabilitació d’edificis d’ús residencial i d’habitatges a la ciutat de Barcelona del Consorci de l’Habitatge de Barcelona.
 
Aquesta convocatòria compta amb una dotació pressupostària inicial de 12 milions d’euros corresponents a les aportacions de l’Ajuntament de Barcelona, que formen part de la previsió total d’imports de subvencions de 46,4 milions d’euros que la Ciutat de Barcelona destinarà a la convocatòria 2017 de subvencions.
 
 
(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 

 

 

Paraules clau

Serveis associats