resum

Recentment s'ha actualitzat el Document Guia 08 - Sobre la redacció d'informes ITE incorporant recomanacions per tal d'evitar posteriors requeriments de l'Agència de l'Habitatge de Catalunya en el procés d'obtenció del Certificat d'Aptitud de l'Edifici que s'escaigui segons l'estat de l'edifici.

El Document Guia 08 conté informació útil i pràctica per tal de servir d'ajuda a l'hora de redactar un informe d'Inspecció Tècnica de l'Edific a través del Portal redactor d'informes ITE de l'AHC. També hi trobareu preguntes freqüents, recomanacions i aclariments sobre el Decret 67/2015 per al foment del deure de conservació, manteniment i rehabilitació dels edificis d'habitatges, mitjançant les inspeccions tècniques i el llibre de l'edifici.

 

 

(Article publicat amb autorització de Col·legi d’Aparelladors, Arquitectes Tècnics i Enginyers d’Edificació de Barcelona i de l’autor).
 
 

Paraules clau

Serveis associats