Cerca obres per zona 

amb el mapa interactiu

M'interessa  
 
 

 

Sol·licita pressupost

sense cap compromís

M'interessa  
 
 

 

Informa't sobre rehabilitació

energètica

M'interessa  

 

La nostra experiència en rehabilitació i restauració

Restauració integral de façanes, templet i cúpula.

Pg. de Sant Gervasi, 51. La Rotonda (Barcelona)

Restauració de mosaics romans i zones de "trencadís" ceràmic.​ Reparació i recuperació d'esgrafiats. Restauració d'estuc esgrafiat color ocre i execució de nou estuc esgrafiat de coronament amb recuperació de cromatismes originals.

Rehabilitació energètica amb sistema SATE

Av. del Mar, 43 (Palamós)

Renovació integral de la pell de 3 façanes exteriors mitjançant subestructura metàl.lica, aïllament i panells de fibrociment de colors en massa. Aïllament i nou acabat de passadissos exteriors amb extradossat de panells de fibrociment. 

Rehabilitació de gran comunitat de propietaris

Plaça Sanllehy, 8-10 (Barcelona)

Reforma integral de balcons de 3 comunitats amb 75 habitatges. Eliminació de baranes metàl.liques i mampares de separació. Eliminació de plaques existents en L de formigó i substitució per noves peces a mida realitzades en GRC. Noves baranes d'acer inoxidable pintat a planta sobreàtic i terrat.

Remunta de dues plantes, àtic i rehabilitació de façana

Mallorca, 178 (Barcelona)

Renovació de l'estuc filetejat amb tècniques tradicionals. Projecció, reparació puntual i reestucat de l'estuc encoixinat. Reparació de llosanes de balcons amb canvi puntual de bigues. Reparació de mènsules de pedra artificial. Enderroc i reproducció de baranes balustrades. 

Rehabilitació de façana principal

Plaça Francesc Macià, 4 (Barcelona)

Decapat de paviments mitjançant projecció d'àrids. Sanejament de paraments estucats i de pedra. Impermeabilització d'impostes i cornisa de coronament. Substitució de balustrada amb reproducció d'originals.

Rehabilitació de gran comunitat de propietaris

Aneto, 12 (Barcelona)

Aplicació de sistema R.E.-SATE a paraments de tribunes i planta entresol, previa retirada del revestiment actual. Folrat d'ampits de finestres amb alumini. Col.locació de nous alerons d'alumini sobre caixes de persianes. Neteja de pedra artificial de finestres i segellat perimetral. 

Rehabilitació de patis, vestíbul i escala comunitària.

Passeig de Gràcia, 3 (Barcelona)

Neteja i pintura de 4 patis interiors. Reparació i pintura de paraments de vestíbul. Restauració de porta d'entrada. Reparació i pintura de paraments d'escala comunitària. Revestiment de serralleria i fusteria.

Rehabilitació de façanes exteriors i cúpula.

Portal de l'Àngel 19-21. Casa Jorba (Barcelona)

Decapat de l'estuc burdeus i posterior entonat amb veladures de silicats. Recuperació de volums a elements ornamentals de façanes. Sanejament de cúpula de zenc. Restauració de grup escultòric de coberta d'edifici. Execució de nou estuc tradicional, emmarcaments de pedra natural i noves cornises. 
Espanyol