Cerca obres per zona 

amb el mapa interactiu

M'interessa  
 
 

 

Sol·licita pressupost

sense cap compromís

M'interessa  
 
 

 

Informa't sobre rehabilitació

energètica

M'interessa  

 

La nostra experiència en rehabilitació i restauració

Flagship store de Mango. Restauració de façanes exteriors

Canuda, 2-4 (Barcelona)

Sanejament d'elements escultòrics de pedra natural (emmarcaments, mènsules, fris..). Neteja i consolidació de paraments de pedra natural. Reparació de l'estuc de calç de façanes amb tècniques tradicionals.

Rehabilitació energètica amb sistema SATE

Av. del Mar, 43 (Palamós)

Renovació integral de la pell de 3 façanes exteriors mitjançant subestructura metàl.lica, aïllament i panells de fibrociment de colors en massa. Aïllament i nou acabat de passadissos exteriors amb extradossat de panells de fibrociment. 

Rehabilitació de gran comunitat de propietaris

Aneto, 12 (Barcelona)

Aplicació de sistema R.E.-SATE a paraments de tribunes i planta entresol, previa retirada del revestiment actual. Folrat d'ampits de finestres amb alumini. Col.locació de nous alerons d'alumini sobre caixes de persianes. Neteja de pedra artificial de finestres i segellat perimetral. 

Remunta de dues plantes, átic i rehabilitació de façana

Mallorca, 178 (Barcelona)

Renovació de l'estuc filetejat amb tècniques tradicionals. Projecció, reparació puntual i reestucat de l'estuc encoixinat. Reparació de llosanes de balcons amb canvi puntual de bigues. Reparació de mènsules de pedra artificial. Enderroc i reproducció de baranes balustrades. 

Espanyol