Cerca obres per zona 

amb el mapa interactiu

M'interessa  
 
 

 

Sol·licita pressupost

sense cap compromís

M'interessa  
 
 

 

Informa't sobre rehabilitació

energètica

M'interessa  

 

La nostra experiència en rehabilitació i restauració

Restauració integral de façanes, templet i cúpula.

Passeig de Sant Gervasi, 51. La Rotonda (Barcelona)

Restauració de mosaics romans i zones de "trencadís" ceràmic.​ Reparació i recuperació d'esgrafiats. Restauració d'estuc esgrafiat color ocre i execució de nou estuc esgrafiat de coronament amb recuperació de cromatismes originals.

Rehabilitació energètica amb sistema SATE

Av. del Mar, 43 (Palamós)

Renovació integral de la pell de 3 façanes exteriors mitjançant subestructura metàl.lica, aïllament i panells de fibrociment de colors en massa. Aïllament i nou acabat de passadissos exteriors amb extradossat de panells de fibrociment. 

Remunta de dues plantes, átic i rehabilitació de façana

Mallorca, 178 (Barcelona)

Renovació de l'estuc filetejat amb tècniques tradicionals. Projecció, reparació puntual i reestucat de l'estuc encoixinat. Reparació de llosanes de balcons amb canvi puntual de bigues. Reparació de mènsules de pedra artificial. Enderroc i reproducció de baranes balustrades. 

Rehabilitació de gran comunitat de propietaris

Aneto, 12 (Barcelona)

Aplicació de sistema R.E.-SATE a paraments de tribunes i planta entresol, previa retirada del revestiment actual. Folrat d'ampits de finestres amb alumini. Col.locació de nous alerons d'alumini sobre caixes de persianes. Neteja de pedra artificial de finestres i segellat perimetral. 

Espanyol